Marketing Mix 7P – Công thức Thành công cho Tất cả Các Doanh Nghiệp/ Cá nhân muốn Kinh doanh Thắng lợi trong Kỷ nguyên 4.0

Marketing thì hiện giờ là đầu bảng trong những năm gần đây về độ quan trọng rồi. Để doanh nghiệp của mình chiếm lợi thế so với đối thủ và thu nhiều xiền hơn nữa, chúng ta càng phải đào sâu về marketing hơn. Trước đây có 4P, giờ là Marketing 7P luôn.

Đầu tiên là hãy tìm hiểu Marketing 7P là gì đã qua tài liệu dưới đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo